Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem Küldetéspolitikájában megfogalmazta, hogy a hazai felsőoktatás meghatározó intézményeként a legmagasabb szintű képzéssel, kutatással és fejlesztéssel kíván hozzájárulni az egyetemes tudomány és a magyar társadalom fejlődéséhez. Célja, hogy Kelet-Magyarország meghatározó szellemi központjává váljon. A DE már 2005-ben megfogalmazta sport koncepcióját, majd 2011-ben, figyelemmel az addig elért eredményekre, megújította azt annak érdekében, hogy segítse az egyetem polgárait az egészségesebb életmód kialakításában, tanórai kötelezettségeik teljesítésében, mozgásigényük kielégítésében, valamint az egyetem hírnevének sporton keresztül történő öregbítésében. A város és az egyetem együttműködésének eredményeként jött létre a Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter, amely feladatának tekinti a sport és az egészségtudatos életmód terén működő szervezetek, cégek tevékenységének összehangolását.

A Debreceni Egyetem célja, hogy képzéseinek spektrumát bővítse, beleértve a sporthoz kapcsolódó képzéseket is. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődés a sporthoz kapcsolódóan is fejlesztést és interdiszciplináris tudást igényel, amely a képzések ilyen irányú fejlesztését teszi szükségessé Magyarországon is. Az egészségtudatos magatartás kialakításához is elengedhetetlen, hogy a sporttal kapcsolatos ismeretanyagok beépüljenek a képzésekbe. Az előbbiek mellett hazai és nemzetközi kutatói teamek kialakításával kutatási hálózatunk fejlesztését tervezzük, amiben konzorciumi partnerünk az Eszterházy Károly Főiskola.

A megvalósítási időszaka: 2015. június 1.-2015. november 30.

Támogatás összege: 654 809 098 Ft (100%)